REGULAMIN ZAKWATEROWANIA W DOMKU SOFIAW celu zapewnienia przyjemnego pobytu gości jest konieczne przestrzeganie niniejszych postanowień regulaminu zakwaterowania. Dziękujemy.

 1. W całym obiekcie Sofia obowiązuje surowy zakaz palenia (budowla jest drewniana, istnieje więc ryzyko pożaru). Prosimy zakwaterowanych gości o przestrzegania zakazu palenia.

 2. Obowiązuje surowy zakaz wrzucania czegokolwiek do toalety z wyjątkiem papieru toaletowego. Kanalizacja podłączona jest do biologicznej oczyszczalni ścieków – ryzyko zatkania!!! (w żadnym przypadku nie należy wrzucać prezerwatyw, podpasek, tamponów, chusteczek higienicznych, itp.).

 3. Tłuszcze i oleje jadalne stosowane do gotowania trzeba wlewać do przygotowanego pojemnika (z napisem „NÁDOBA NA TUKY“).

 4. Przed odejściem z obiektu trzeba wyciągnąć z gniazdka kabel czajnika elektrycznego i skontrolować wyłączenie kuchenki elektrycznej.

 5. Przed wyjazdem trzeba skontrolować lodówkę i zamrażarkę, czy są puste, wyłącznik w lodówce należy przestawić do pozycji zero. Drzwiczki lodówki i zamrażarki pozostawić otwarte.

 6. Podczas korzystania z sauny trzeba zapewnić odpowiedni dystans wszystkich przedmiotów palnych i drewnianych od pieca w saunie. Po zakończeniu saunowania trzeba pamiętać o wyłączeniu pieca w saunie – po wyjściu z sauny wyłączyć oba przyciski (piec i światło). Przed wejściem należy umyć ciało i następnie dokładnie wytrzeć się do sucha. Należy zabrać ze sobą ręcznik, na którym będzie można usiąść lub się położyć. Kamienie w piecu saunowym nie polewać wodą, nie są do tego przeznaczone. Po skorzystaniu z sauny trzeba saunę posprzątać.

 7. Dokładanie do kominka zawsze wykonywać przy otwartym dolnym wietrzeniu (dźwignia obrócona jest do góry). Do dokładania stosować wyłącznie drewno przygotowane przy kominku, w razie większego zużycia można brać z zapasu drewna przed/pod obiektem.

 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt domowych do obiektu!

 9. Prosimy gości o segregację odpadów do przygotowanych kolorowych worków plastykowych, które znajdują się na prawej stronie od zmywarki (w szafce). W ten sposób segregowane odpady trzeba w czasie wyjazdu wrzucić do kontenerów przy drodze, naprzeciwko domku Olšanka.

 10. Prosimy o zwrócenie obiektu w stanie niepogorszonym, należycie posprzątanego i bez uszkodzeń. W domku jest do dyspozycji odkurzacz i mop do wycierania podłogi.

 11. W obiekcie obowiązuje zakaz manipulacji meblami (ryzyko porysowania podłogi drewnianej).

 12. Prosimy o przestrzeganie godzin ciszy nocnej.

 13. Domek przeznaczony jest wyłącznie do pobytów rodzinnych. Organizowanie imprez, party oraz podobnych spotkań jest zabronione. W razie niepoinfomowania o charakterze pobytu, liczbie osob albo naruszenia warunków zakwaterowania będzie pobyt natychmiast zakończony bez prawa do zwrotu uregulowanej kwoty za pobyt.

W imieniu wynajmującego:

Ing. Jiří Faltýnek

FAL – CO Development a.s.